Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

BEYDAĞI KİMYA olarak, vizyon, misyon, ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda; Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın ilkeleri;

Çevreyi Koruma

 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıklan azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklannın enerji kullanımındaki payını artırmayı,

işçi Sağlığı ve iş Güvenliği

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalannı önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

Müşteri Memnuniyeti

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 • Uygulamalarımızda şeffaf olmayı,

Çalışanların Katılımı

 • Tüm çalışma arkadaşlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve etkin katılımını sağlayarak ortak bir kurum kültürü yaratmak oluşturmaktadır. Toplam kalite anlayışı doğrultusunda kalitemizi sürekli iyileştirmek hepimizin temel sorumluluğudur. Çalışanlarımız ISO 9001, 14001 ve TS 18001 (OHSAS) sistemlerine uyumlu ve destekleyici anlayışla görev yapmaktadırlar.

Teknoloji Kullanımı

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı.

Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi

 • Tüm bölümlerimizin, sürekli ve ortak çalışmasıyla yönetim sistemlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde geliştirmeyi,

Ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, TS 18001 (OHSAS) standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

BEYDAĞI KİMYA

Aydınlar Mahallesi Durdu Yetkin Şekerci Caddesi No: 10 Şehitkamil/GAZİANTEP Ticaret

Sicil Numarası:  19352/18714

Telefon: 0 342 24137 00 (Pbx) – 0 342 24169 30 (S Hat)

Fax: 0 342 24155 25

Vergi Dairesi: Şehitkamil

Vergi Numarası: 1670080210

العربية AR English EN Türkçe TR